Vaše cíle jsou i naše. Jsme jedni z Vás.

Volební uskupení Heřmani


Vážení a milí spoluobčané,
Heřmanův Městec je naším společným domovem, ve kterém chceme šťastně a spokojeně žít. Je nám ctí představit Vám náš tým, který se bude ucházet o Vaši přízeň a možnost spolurozhodovat o dalším směřování našeho města.

Na kandidátce spolku Heřmani naleznete osobnosti, které dobře znáte a které se již léta aktivně zapojují do veřejného dění. Jsme ale obohaceni také o tváře nové, které jsou společně s námi připraveny věnovat našemu městu svůj čas a energii. Jsou mezi námi odborníci z různých oborů, ekonomové, právníci, podnikatelé, dělníci i pracovníci ve státní správě.

Kromě témat, která jsme zahrnuli do našeho volebního programu, a která považujeme pro další rozvoj města a přilehlých obcí za prioritní, nám jde také o čisté mezilidské vztahy a vzájemnou diskusi bez intrik. V tomto ohledu je nutné poměry na současné radnici změnit.

Milí spoluobčané,
věříme, že díky Vaší podpoře a vzájemné spolupráci se nám podaří vykonat ještě mnoho prospěšného. Jsme Vaši sousedé, kteří společně s Vámi chtějí mít naše město zdravé a krásné!

Vaši kandidáti do komunálních voleb 23. a 24. září 2022

Naši kandidáti


Otakar Volejník
1
Otakar

Volejník

Za mne vám mohu slíbit, že se město bude chovat co nejvstřícněji a budeme se snažit maximálně pomoci. Jsem životní optimista a věřím, že i v dobách horších se budou dít dobré věci.

Ing. Lenka Brychtová
2
Ing. Lenka

Brychtová

Do veřejného dění chci vnést více transparentnosti a otevřené komunikace směrem k občanům. Chci, abychom dělali správné věci správným a efektivním způsobem.

Jan Řehák
3
Jan

Řehák

Nepřicházíme jenom před volbami, jsme tu s vámi po celý rok.

Ondřej Volejník
4
Ondřej

Volejník

Chci výraznější podporu mládežnického sportu. Investice do něj se vrátí nám všem v mnoha podobách.

Mgr. Zuzana Dvořáková
5
Mgr. Zuzana

Dvořáková

Mojí vizí je vzkvétající Heřmanův Městec jako přívětivé místo pro život všech občanů.

Ing. Martin Jelínek
6
Ing. Martin

Jelínek

Je třeba naslouchat názorům a problémům našich občanů a snažit se je řešit.

Miloš Černovský
7
Miloš

Černovský

Poctivou prací s použitím životních zkušeností chci přispět ke spokojenosti občanů.

Ing. Kateřina Nechvílová
8
Ing. Kateřina

Nechvílová

V každé situaci udělám maximum, co mohu.

Jiří Pošík
9
Jiří

Pošík

Zachovejme podporu sportu a kultuře v Heřmanově Městci a udělejme vše pro to, aby se zde žilo dobře všem generacím občanů našeho města.

Bc. Kateřina Marková
10
Bc. Kateřina

Marková

Chci, abychom našim dětem zanechali kulturní a zdravě sebevědomé město, které bude pro nás všechny klidným a bezpečným domovem.

Pavel Cibulka
11
Pavel

Cibulka

Kvalitní služby, otevřenost samosprávy a podpora mladých rodin s dětmi. O lidech s lidmi.

Jan Meduna
12
Jan

Meduna

Chci rozvíjet město nejen v oblasti sportu a kultury, ale i turistiky.

Martin Pospíšil
13
Martin

Pospíšil

Nastal čas na změnu k lepšímu v našem městě. Spolu to dokážeme.

PharmDr. Tereza Machová
14
PharmDr. Tereza

Machová

Dodržování a kontrolu legislativních požadavků v oblastech zdravého životního prostředí, nejen v našem městě, ale i v okolí, si kladu za svůj hlavní úkol.

Jan Kesner
15
Jan

Kesner

Mojí prioritou je předávat postřehy na zlepšení potřeb obyvatel z místní části Chotěnice směrem k vedení města.

Pavel Naňka
16
Pavel

Naňka

Jsem pro bohatý rozvoj našeho města ve všech oblastech, a proto budu spolupracovat na záměru vybudování klubu pro mládež.

Eliška Volmutová
17
Eliška

Volmutová

Město má svůj potenciál, je potřeba ho rozvíjet.

Vítězslav Marek Longmark
18
Vítězslav Marek

Longmark

Procestoval jsem se svou profesí polovinu světa. Poznal jsem, že je důležité mít se kam vracet. Rád bych předal své životní i profesní zkušenosti ve prospěch mého rodného města. V jednání s lidmi si vážím čestného charakteru a upřímnosti.

Luboš Řehák
19
Luboš

Řehák

Důležitým cílem našeho města by měla být zájmová činnost, kterou budeme podporovat především u dětí.

Pavel Čejka
20
Pavel

Čejka

Chci se podílet na budování prospěšných věcí pro naše občany a město.

Ing. Jaroslav Ulrich
21
Ing. Jaroslav

Ulrich

Znám cenu našich přírodních zdrojů, a proto budu nadále prosazovat ukončení smlouvy se zahraničním překupníkem vody. Každý rok nám odtékají miliardy do ciziny a nám chybí peníze na investice a možnost dosáhnout na dotace z EU.

Nepřicházíme pouze před volbami, jsme s Vámi celý rok!

VÍCE O NAŠICH AKCÍCH

Volební program


1

Rozpočet města

Prioritou v našem programu je úzké navázání spolupráce s dotační agenturou. Chceme město bez dluhů se zdravým, účelným a efektivním hospodařením.

Za pomoci dotací můžeme dělat investice.

Díky ušetřeným penězům budeme zároveň splácet i dluh, který není zrovna malý.

Je potřeba připravovat projekty s předstihem, aby se mohlo okamžitě reagovat na zrovna vypsané dotační výzvy. Zmiňovaná nebude ovšem vyhledávat a zajišťovat dotace jen pro město, chceme, aby pracovala i pro spolky ve městě, čímž zajistíme maximální efektivitu při získávání dotací.

S ohledem na vysokou zadluženost města ze současného funkčního období a všeobecný růst cen stavíme tento úkol jako nutnou prioritu v otázce dalších investic a rozvoje města.

Další úsporu vidíme v zavedení energetických opatření ve veřejných budovách a prostranstvích.

2

Mateřské školky

Díky rekonstrukci nebo vytvořením nové dětské skupiny navýšíme kapacitu mateřských škol.

Zároveň zkvalitníme zázemí pro děti a navážeme spolupráci s okolními obcemi za účelem pomoci s vybudováním školek ve vlastní obci. Naše město nemá šanci uspokojit poptávku.

Je potřeba hledat společné řešení s okolními obcemi, které se rychle rozrůstají.

3

Mladé rodiny

Nabídneme k prodeji parcely v majetku města pro rodinné domy v lokalitě Pod nádražím, U Hřiště a Travní.

Poplatky za popelnice pro děti do 3 let budou s výraznou slevou.

4

Senioři

Zřídíme novou službu „taxi pro seniory“ pro účely návštěv lékaře nebo zajištění nákupu za symbolický poplatek. Zbytek ceny doplatí město.

Vyhotovíme projekt na přístavbu domu pro seniory, který přinese nové jednolůžkové pokoje.

I pro seniory budou poplatky za popelnice se slevou.

5

Příroda ve městě

Uvedeme v život projekt „Louky ve městě“. Tím rozjasníme město kvetoucími rostlinami přímo v centru. Velkou výhodou květinových luk je jejich minimální údržba a obnovení přirozeného ekosystému.

Postupně budeme louky realizovat ve všech možných lokalitách.

6

Konopáč

Konečně vyřešíme odpadní vody v Konopáči a následně provedeme rekonstrukci místní komunikace.

Zrekultivujeme veřejný prostor v lokalitě před autokempem.

Upravíme „multifunkční“ hřiště tak, aby bylo opravdu multifunkční (přidáme branky, posuneme oplocení).

7

Chotěnice

Dokončíme rekultivaci návsi v Chotěnicích.

Vylepšíme sportovní zázemí v obci.

Vypracujeme projekt a následně budeme usilovat o vybudování kanalizace, která propojí Chotěnice s městem.

Při této příležitosti bychom také chtěli spojit Chotěnice s Heřmanovým Městcem stezkou pro cyklisty a chodce.

8

Doprava, parkování a místní komunikace

Zrušíme plánovanou rekonstrukci Čáslavské ulice, která není prozatím potřebná – je naceněna na 17 mil. Kč a znamenala by ztrátu mnoha parkovacích míst.

Máme řešení pro problémové parkovací plochy, aby se nám lépe parkovalo a vyjíždělo bez škrábanců.

Parkování v jednotlivých ulicích budeme řešit s obyvateli dané lokality, podpoříme další budování parkovacích ploch u obytných domů samozřejmě s ohledem k životnímu prostředí.

Postupně budeme rekonstruovat komunikace a chodníky, a to převážně z dotací.

9

Podnikatelé a veřejnost

Podnikatelům, kteří poskytují služby, nabídneme přiměřenou plochu před jejich provozovnami zdarma.

Rozšíříme provoz sběrného dvora o dopolední dobu a umožníme uložení odpadu pro podnikatele za předem stanovených podmínek.

Zpřístupníme místnost v infocentru ke vzájemným schůzkám občanů nebo s obchodníky (zástupci pojišťoven, makléři, poskytovatelé energií).

Přesun veřejných toalet do restaurace Beránek hodnotíme jako chybný krok, provoz veřejných toalet na náměstí je možné zachovat např. instalací turniketu.

Budeme jednat s Českou poštou o zkvalitnění služeb pro občany.

10

Kultura a sport

Akutně je potřeba řešit zkvalitnění zázemí jak hokejbalového hřiště, tak fotbalového hřiště pro sportovce i veřejnost. Dotace jsou vypisovány každý rok, je potřeba investovat každoročně a postupně, ne čekat na jednu velkou dotaci (na kterou současné vedení města stále čekalo, o nic nepožádalo, takže čeká dodnes).

Budeme pokračovat v organizování akcí pro naše občany v oblasti kultury a sportu. Dokázali jsme, že umíme uspořádat velmi úspěšné akce přesahující význam našeho města jako NEfestival, Vítání prázdnin či S Hubertem do lesa.

Přineseme i aktivity nové, určené dětem i dospělým, rádi bychom aktivovali kroužek parkouru a cyklistiky. Zázemí a okolní příroda je k tomu jako stvořená.

Více podpoříme iniciativy občanů a občanských sdružení zaměřené na společenské a sportovní akce.

11

Městská policie

Chceme větší viditelnost městské policie v Heřmanově Městci a místních částech.

Provedeme analýzu výhodnosti smluv s okolními obcemi a navrhneme opatření.

Jsme otevření názorům občanů a připraveni doplnit program o další důležité body.

Jsme tu pro všechny občany našeho města bez rozdílu, protože jsme jedni z Vás.

Akce, které pro Vás pořádáme


Festival NEtradičních sportů

Festival NEtradičních sportů

nefestival.cz

NEfestival - Festival NEtradičních sportů

První ročník tohoto NEfestivalu jsme uspořádali v roce 2018 v Bažantnici. Festival přilákal velký počet diváků, během dne jich „branami festivalu” prošlo více než 1000.

Třetí ročník se přesunul do Autokempu Konopáč, který je pro NEfestival mnohem vhodnějším místem. Letos jsme uspořádali NEfestival již po páté a opět se vydařil a návštěvníci si přišli na své.

Už plánujeme další ročník a vynasnažíme se, aby byl ještě lepší.


acebook
nefestival.cz

20. srpna 2022

Vítání prázdnin

Vítání prázdnin

Vítání prázdnin

Tradiční dětské odpoledne na fotbalovém hřišti, v některých letech obohacené o akci Létá celá rodina. Děti soutěží v různých disciplínách o spoustu zajímavých cen, mohou si zařádit na nafukovacích atrakcích nebo se třeba projet na ponících.

Poprvé jsme Vítání prázdnin uspořádali v roce 2010 a od té doby stále pokračujeme.

Pořádají Heřmani, FK Jiskra, Veselo, Svaz žen, Modelářský klub a další dobrovolníci.


26. června 2022

Dětský den s Hubertem do lesa

Dětský den s Hubertem do lesa

Dětský den s Hubertem do lesa

Celodenní akce, která má dětem ukázat krásy přírody a vtáhnout je do lesa. V celém areálu Autokempu Konopáč, jsou rozmístěna stanoviště, na kterých se děti seznámí jak se zvířátky tak s rostlinami a stromy. To všechno formou hry a soutěží.

Na konci proběhne vyhodnocení všech soutěžících a jsou vylosováni vítězové. Samozřejmě ale vítězem je každý účastník a za svou snahu dostane odměnu.

Samotné akci ještě předchází dlouhodobá soutěž, která se koná vždy v nějakém přírodním areálu v Heřmanově Městci.

4. června 2022

Časopis Heřman


Spolek Heřmani Heřmanův Městec

Čáslavská 253
Heřmanův Městec, 538 03

Kontakt

777 696 816
rehak.jann@gmail.com