Máme vizi, máme zkušenosti a držíme slovo.

Jsme jedni z Vás.

Volební uskupení Heřmani


Vážení a milí spoluobčané,
díky Vaší důvěře jsme společně udělali v posledních čtyřech letech mnoho kroků kupředu, aby se nám v našem městě ještě lépe a příjemněji žilo. Vážíme si Vaší výrazné podpory v minulých volbách a svou práci, kterou vnímáme jako službu, děláme tak, jak nejlépe umíme. A jsme připraveni v ní pokračovat.

V uplynulých čtyřech letech pracovalo 5 členů našeho spolku Heřmani v Zastupitelstvu města (Otakar Volejník, Jiří Pošík, Jan Řehák, Ing. Jaroslav Ulrich, Pavel Čejka) a první tři jmenovaní měli rozhodující slovo při řízení města jako členové Rady města Heřmanův Městec. Dále jsme pracovali ve výborech a komisích. Pořádali jsme a budeme i nadále pořádat mnoho kulturních akcí pro děti i dospěláky. Nepřicházíme pouze před volbami, jsme s Vámi celý rok!

Našim kandidátem na starostu města je Jan Řehák,
který se jako člen rady dokonale seznámil se všemi záležitostmi spojenými s problematikou řízení města a má naši plnou důvěru.

V našem městě se většinou vzájemně známe z veřejného života, z různých dobrovolných či sportovních aktivit a nakonec i jako sousedé a kamarádi. Proto víte, že jsou za námi výsledky podložené letitou systematickou prací.

Jsou mezi námi odborníci ve svých profesích, lidé s ekonomickým rozhledem, manažeři úspěšných firem a lidé ze všech oblastí běžného života. Nikdo z nás však nemá patent na rozum, za to se nestydíme a vždy rádi nasloucháme Vašim názorům.

Vaši kandidáti do komunálních voleb 5. a 6. října 2018

Naši kandidáti


Jan Řehák
1
Jan

Řehák

Budu řídit město jako člověk, který udělá maximum nejen pro něj, ale i jeho občany. Nebojím se hledat netradiční a nekonvenční řešení.

Otakar Volejník
2
Otakar

Volejník

Mohu Vás ujistit, že budu stejně jako v minulosti dělat vše pro to, abychom naše projekty společně proměnili v další viditelné změny, které nám všem zpříjemní život.

Ing. Lenka Brychtová
3
Ing. Lenka

Brychtová

Vynasnažím se, abychom práci pro město nejen „dělali“, ale abychom ji „dělali správně“ a také o ní průběžně a otevřeně informovali.

Jiří Pošík
4
Jiří

Pošík

Zachovejme podporu sportu a kultuře v Heřmanově Městci a udělejme vše pro to, aby se zde žilo dobře všem generacím občanů našeho města.

Pavel Čejka
5
Pavel

Čejka

Chci se aktivně podílet na budování prospěšných věcí pro naše občany a město.

Ondřej Volejník
6
Ondřej

Volejník

Zasadím se o výraznější podporu sportu. Investice především do naší mládeže se vrátí nám všem v mnoha podobách.

Miloš Černovský
7
Miloš

Černovský

Pracovitostí ke spokojenosti občanů našeho města.

Tomáš Morávek
8
Tomáš

Morávek

Základem kultury našeho města je zájmová činnost, kterou podpořím ve všech odvětvích.

Mirka Stará
9
Mirka

Stará

Chtěla bych aby kulturní vyžití ve městě zůstalo minimálně na stejné úrovni, které je nyní.

Pavel Cibulka
10
Pavel

Cibulka

Kvalitní služby, otevřenost samosprávy a podpora mladých rodin s dětmi. O lidech s lidmi.

Gabriela Ilková
11
Gabriela

Ilková

Chtěla bych pro mladé lidi více kulturního vyžití. Více vložených investic do sportu a přilákat mládež na sportoviště.

Jan Štěňha
12
Jan

Štěňha

Průjezdnost některých ulic, zejména Jiráskovy a Sokolské, je problém, který je potřeba řešit.

Jan Kesner
13
Jan

Kesner

Soustředím nápady na podnikání. Každé nově vytvořené pracovní místo je pro občany našeho města důležité.

Petr Krejčík
14
Petr

Krejčík

Podporuji rozvoj našeho města, kultury a sportu. Chci pro naše děti bezpečný domov v moderním městě.

Miloš Pilař
15
Miloš

Pilař

Zasadím se o větší propojenost Chotěnic a Heřmanova Městce ve všech možných oblastech, včetně zlepšení komunikace místních se zastupitelstvem.

Richard Nevečeřal
16
Richard

Nevečeřal

Je třeba podpořit místní řemeslníky a firmy.

Ladislav Ševčík
17
Ladislav

Ševčík

Více financí na mládež a sport!

Jan Mutl
18
Jan

Mutl

Management veřejné správy a soukromého sektoru je jistě v mnohém odlišný, nicméně cesta k úspěchu je stejná. Jasná vize, cíl a tvrdá práce.

Eliška Volmutová
19
Eliška

Volmutová

Město má svůj potenciál, je potřeba ho rozvíjet.

Jiří Volmut
20
Jiří

Volmut

Naše město je krásné, má skvělou polohu. Je potřeba udělat vše pro jeho další rozvoj.

Ing. Jaroslav Ulrich
21
Ing. Jaroslav

Ulrich

Každý, kdo chce pracovat pro město, by měl být čestný a zásadový, se smyslem pro realitu.

Nepřicházíme pouze před volbami, jsme s Vámi celý rok!

VÍCE O NAŠICH AKCÍCH

Volební program


1

Referendum o městské policii

Vyhlásíme místní referendum o činnosti městské policie, ve kterém rozhodnete o tom, zda pokračovat nastoleným způsobem nebo zda má dojít ke snížení či zvýšení počtu městských strážníků nebo zda dojde k úplnému ukončení činnosti městské policie.

Budete mít šanci vyjádřit se také ke kamerového systému jako dalšímu prvku, který může na některých místech vést ke zvýšení bezpečnosti v našem městě.

Budeme nadále dbát, aby Heřmanův Městec zůstal klidným a bezpečným městem. V případě dalšího pokračování městské policie se důrazně postaráme o její efektivní a smysluplné fungování!

2

Mateřské školky

Realizujeme přestavbu bývalého městského úřadu pro potřeby základní školy, čímž uvolníme třídy v MŠ Jiráskova, a tím rozšíříme kapacitu této mateřinky.

Usilujeme o zřízení nového zařízení pro předškolkové děti (ve věku do 3 let) v Heřmanově Městci. Toto významně zjednoduší život maminkám, které potřebují umístit děti dříve, než budou od 3 let přijaty do školky.

3

Parkování

Naší prioritou je vybudování autobusového terminálu s odstavným parkovištěm a následnou změnou v organizaci parkování, čímž zamezíme celodennímu stání v centru města. Na autobusovém terminálu také vznikne parkoviště pro autobusy, které tím pádem nebudou celé dny parkovat na náměstí.

Postupně vystavíme další parkovací plochy na vhodných místech navržených architektem města.

4

Mladé rodiny

Dokončíme odkup parcel a realizujeme inženýrské sítě v lokalitě Nad Travní cestou a v lokalitě Pod Nádražím. Připravíme zde stavební parcely.

Rekonstruujeme bytový „dům hrůzy“ v Čáslavské ulici.

5

Konopáč

Zajistíme dotaci na dobudování a vybudování kanalizace na Konopáči.

Obnovíme jednání s majitelem autokempu o budoucnosti koupaliště. Jsme přesvědčeni, že koupaliště Konopáč může být znovu perlou regionu.

Zrekultivujeme veřejný prostor v lokalitě před autokempem a dobudujeme zázemí v kulturně sportovním areálu „v bývalém lomu”.

6

Doprava a místní komunikace

Otázka obchvatu města není v kompetenci města Heřmanův Městec. Nepřestaneme však nutit Pardubický kraj a státní složky, aby řešili situaci kolem stále sílící dopravy na průtahu města, zvláště pak průjezd kamionů.

Vytvoříme tlak na urychlení realizace kruhové křižovatky v Novém Dvoře.

Postupně opravíme tyto lokality: Jiráskova ul., Na Haldách (od MěÚ až k Masarykově náměstí), veřejné prostranství před sokolovnou. Dále budeme pokračovat dle možností rozpočtu města a potřeb občanů.

7

Kultura a sport

Seženeme finanční prostředky na přeměnu fotbalového stadionu, začneme zázemím pro sportovce a sociálním vybavením pro sportovce a veřejnost.

Dokončíme rekonstrukci interiéru sokolovny.

Budeme pokračovat v organizování akcí pro naše občany v oblasti kultury, sportu a přineseme i aktivity nové, určené dětem i dospělým.

Podpoříme iniciativy občanů a občanských sdružení zaměřené na společenské a sportovní akce.

8

Rozvoj města

Zpracujeme projekt na obnovu Medova, kde tímto nalezneme prostory pro různé služby, například rehabilitační středisko.

Zpracujeme projekt na rekultivaci a rekonstrukci městského centra (Masarykovo náměstí a náměstí Míru a přilehlé lokality) a následně začneme shánět financování této akce.

9

Senioři

Vyhotovíme projekt na přístavbu domu pro seniory, který přinese nové jednolůžkové pokoje.

9

Chotěnice a Radlín

Zrekultivujeme náves v Chotěnicích a vybudujeme nové sportovní zázemí. O všechny místní části města budeme nadále řádně pečovat ve všech oblastech jejich rozvoje.

10

Příroda ve městě

Obnovíme vodní toky, začneme Podolským potokem, kolem něhož již nyní plánujeme relaxační procházkovou trasu – směr od Medova, kolem hřebčína až k fotbalovému stadionu.

Zřídíme unikátní webové stránky studií architektů, urbanistů a krajinářů, jejichž cílem je koncepční práce a dosazení přírody do města. Tyto studie budou vždy konzultovány s širokou veřejností. Budeme řešit tyto lokality: území židovské čtvrti (2,3 ha), území a prostranství U Bažantnice a židovského hřbitova (3,7 ha) a náves Eden (3,2 ha).

Ještě důsledněji budeme chránit nádherné přírodní partie, kterými jsme obklopeni.

11

Rozpočet

Jsme proti hloupým škrtům i výdajům, chceme dále pokračovat v trendu, který jsme prosazovali v posledním volebním období.

Chceme město bez dluhů a se zdravým hospodařením. Budeme pokračovat v trendu nezadlužovat město, a přitom efektivně a účelně hospodařit.

Budeme nadále smysluplně investovat a využívat dotace, nebudeme budoucí rozpočty města zatěžovat náklady na provoz nesmyslných projektů.

Jsme otevření názorům občanů a připraveni doplnit program o další důležité body.

Jsme tu pro všechny občany našeho města bez rozdílu, protože jsme jedni z Vás.

Akce, které pro Vás pořádáme


Festival NEtradičních sportů

Festival NEtradičních sportů

nefestival.cz

Festival NEtradičních sportů

Letos první, ale určitě ne poslední ročník tohoto NEfestivalu jsme uspořádali 11. srpna v Bažantnici. Festival přilákal velký počet diváků, během dne jich „branami festivalu” prošlo více než 1000.

Už plánujeme další ročník a vynasnažíme se, aby byl ještě lepší než ten letošní.


acebook
nefestival.cz

11. srpna 2018

Festival Halapaš

Festival Halapaš

halapas.cz

Festival Halapaš

Halapaš je festival, který se snaží otvírat nová místa v Heřmanově Městci, kde se dá dělat kultura a také hledá hudební styly, které tady nemají téměř žádnou nebo vůbec žádnou tradici.

Letošní ročník se konal v synagoze a v zahradě vedle ní. Hlavní hvězdou festivalu byla Lenka Dusilová.


acebook
halapas.cz

25. - 26. května 2018

Vítání prázdnin

Vítání prázdnin

fotky z letošního roku

Vítání prázdnin

Tradiční dětské odpoledne na fotbalovém hřišti, letos obohacené o akci Létá celá rodina. Děti soutěží v různých disciplínách o spoustu zajímavých cen, mohou si zařádit na nafukovacích atrakcích.

Letos se děti mohly také projet na ponících z Uherčic a vyrobit si svůj vlastní model letadla.

Pořádali Heřmani, FK Jiskra, Veselo, Svaz žen, Modelářský klub a další dobrovolníci.


acebook

24. června 2018

Časopis Heřman


Spolek Heřmani Heřmanův Městec

Čáslavská 253
Heřmanův Městec, 538 03

Kontakt

777 696 816
hermanobcasnik@seznam.cz