kontrolní výbor

Rezignace na členství v Kontrolním výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
Havlíčkova 801
538 03 Heřmanův Městec

V Hlinsku dne 4.2.2021

Rezignace na členství v Kontrolním výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec

Vážení zastupitelé,

tímto Vám oznamuji, že s účinností ke dni konání zasedání ZM, rezignuji na členství v Kontrolním výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec.

Nejsem podle svého přesvědčení dále schopen aktivně plnit svou úlohu člena KV, a to z níže uvedených důvodů.

Jedním z důvodů pro tento krok, je nutnost péče o rodiče v Hlinsku.

Dalším důvodem je skutečnost, že i když se snaží být kontrolní výbor pro naše město aktivní, s cílem chránit jeho majetek, nedočkali jsme se prakticky žádné opory. Bohužel jsem také neviděl, že by se vedení města našimi závěry a doporučeními více zabývalo a doložené nesrovnalosti, např. při realizaci zakázek, nikterak neřeší. Práce KV je dokonce vnímána jako zasahování do výkonné činnosti RM, což rozhodně není v záměru KV.

Na návrhy vedení města jsou zastupitelstvem odebírány nepohodlné body z plánu kontrol a činnosti KV, i přes to, že zákon dává KV možnost vlastní iniciativy, a to v par.119 odst.3 zákona o obcích, podle něhož kontroluje plnění usnesení ZM a RM, dodržování právních předpisů aj. Zákon nijak nerozlišuje povahy usnesení RM a právních předpisů, které KV smí a které nesmí kontrolovat za předpokladu, že tyto kontroly odsouhlasí většina členů KV. V těchto případech je pouze na KV, kterými záležitostmi se bude zabývat. Proto např. odmítnutí kontroly dodržování zákonů a pravidel pro používání kamer města, dodržování zákonů při přípravě a realizace veřejných zakázek atd. považuji za nezákonné.

Vážení zastupitelé, na závěr mi dovolte popřát Vám i Vašim blízkým v této nelehké době především pevné zdraví. Věřím, že cílem nás všech je městu pomáhat a proto nebudou mé postřehy špatně vykládány. Rád se s každým z vás vždy setkám a pokud se situace ve všech ohledech v budoucnu změní, opět se aktivně zapojím do další práce pro naše město. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Otakar Volejník

Čáslavská 253
538 03 Heřmanův Městec